پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

رتبه علمی:استادیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی

 

آدرس ایمیل:majidinia@umsu.ac.ir

 رزومه علمی: https://isid.research.ac.ir/Maryam_Majidinia

تنظیمات قالب