پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

          

رتبه علمی:دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ارومیه                                                                                                 

 

  مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی سم شناسی،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران                                         

 

آدرس ایمیل:jafari.ab@umsu.ac.ir  / abbasj63@gmail.com 

 

رزومه علمی:    https://isid.research.ac.ir/Abbas_Jafari 

 

 

 

 

 

تنظیمات قالب