پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اهداف کلان (Goals):

1)اخذ مجوز قطعی پژوهشکده در سال دوم و یا سوم فعالیت  

2)ایجاد آزمایشگاه های آنالیز مواد و عنصری برای خدمات پژوهشی داخل و خارج از استان

3)راه اندازی بخش سل ایمونوتراپی در پژوهشکده برای اهداف کلینیکی

4)راه انداز آزمایشگاه جامع تحقیقات در پژوهشکده جهت کاهش بار هزینه های تحقیقاتی

5)تکمیل بخش ژنتیک از نظر آزمایشگاهی و نیروهای انسانی برای آمایش ژنتیکی در استان

6)راه اندازی رجیستری های مرتبط با فعالیت های پژوهشکده جهت تامین خوراک تحقیقاتی آتی

7)راه اندازی آزمایشگاه و مجموعه های تحقیقاتی در زمینه نوروفیزیولوژی بالینی  

8)راه اندازی حداقل یک آزمایشگاه مجهز سلولی مولکولی برای اهداف تحقیقاتی عالی در منطقه

9)ایحاد دفتر ارتباط با صنعت با جهت گیری مطالعات مبتنی بر پزشکی سلولی مولکولی

10)راه اندازی شورای عالی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در استان به عنوان قطب فعالیت های مرتبط در منطقه

11)راه اندازی آزمایشگاه دفاع زیستی برای اهداف مقابله با بیوتروریستی و همکار با قرارگاه شفا در قالب چدافند غیرعامل

12)توجه به اولویت های بالینی و راه انداز شورای پایه بالین برای احصاء اولویت های تحقیقات پایه مبتنی بر شواهد بالینی

13)راه اندازی دفتر ارتباط بین المللی جهت امکان اخذ گرنت های بین المللی

14)تلاش برای عقد قراردادهای منطقه ایی با مناطق مرتبط در کشورهای همجوار جهت فعالیت های پژوهشی مشترک

15)ایجاد دبیرخانه های دایمی برای تعامل موثر با ستادهای فنآوری معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری

16)ایجاد میز مشترک فعالیت های تحقیقاتی با دستگاه های موثر داخل استان و خارج از استان

17)توجه ویژه در راه اندازی مراکز رشد فنآوری سلامت مرتبط با فعالیت های پژوهشکده و ایجاد زیر ساخت های راه اندازی هسته های فنآوری و شرکت های دانش بنیان

18)ایجاد زیر ساخت های لازم برای تولید داروهای بیوتکنولوژیک و گیاهی در موارد مرتبط با بیماریهای شایع و غیرشایع استان

19)توجه به زیر ساخت های مورد نیاز برای راه اندازی انکوباتورهای محیطی برای تولیدهای نیمه صنعتی و صنعتی توسط پژوهشکده

20)راه اندازی دفتر ثبت مالکیت معنوی و پتنت و تعامل سازنده با معاونت علمی فنآوری ریاست جمهوری برای افزایش توان محققین برای امکان ثبت ایده و محصول

21)ایجاد زیر ساخت های لازم برای برگزاری استارتاپ های مرتبط به فعالیت پژوهشکده

 

 

اهداف عینی (Objectives):

 1. افزایش تعداد مقالات منتشره پژوهشکده با آدرس پژوهشکده طی سال های اول بعد با ضریب افزایش حداقل 10 درصد پایه سال قبل
 2. بکارگیری حداقل 2 عضو هیات جدید در هر سال از سال دوم به بعد با افزایش پلکانی 2 در سنوات بعدی
 3. اخد مجوز فراخوان جذب نیروی هیات علمی پژوهشی از سال دوم حداقل یک مورد در هر سال
 4. افزایش تعداد پروژه های مصوب با حمایت مالی داخل دانشگاه و خارج از دانشگاه
 5. افزایش میزان گرنت های وارده از خارج از دانشگاه با ضریب 10 درصد پایه سال قبل
 6. انجام 3 تحقیق واسپاری شده از سال اول به بعد با مشتریان داخل و خارج از دانشگاه با افزایش پلکانی 2 در سنوات بعدی
 7. افزایش تعداد هیات علمی طرح تعهد خدمت در هر سال با ضریب حداقل 10 درصد سال قبل
 8. کاهش وابستگی مالی به منابع داخلی دانشگاه و صفر نمودن آن در حداقل 5 سال از فعالیت پژوهشکده
 9. افزایش تعداد آزمایشگاه های مورد نیاز با ضریب یک آزمایشگاه در سال

10)ارایه حداقل 3 پروپوزال ملی با منابع خارج از دانشگاه و خارج از استان در هر سال

11)ارایه حداقل 5 پروپوزال استانی با منابع خارج از دانشگاه و داخل استان در هر سال

12)ارایه حداقل 10 پروپوزال در سال اول فعالیت به دانشگاه با حمایت های داخل دانشگاه و با ضریب افزایش دو برابری در سنوات بعدی

13)انجام حداقل 10 مورد مراحل مرتبط با سل ایمونوتراپی برای بخش بالینی در سال چهارم فعالیت پژوهشکده با ضریب افزایش 2 برای سنوات بعدی

14)راه اندازی حداقل 2 هسته فنآور در سال دوم و با ضریب تولید 2 برای برای سنوات بعدی

15)تاسیس حداقل 1 شرکت دانش بنیان تائید شده در سال سوم فعالیت با افزایش پلکانی 1 در سنوات بعدی

16)تولید حداقل یک داروی بیوتکنولوژی در سال چهارم فعالیت پژوهشکده بصورت آزمایشگاهی و افزایش پلکانی 1 در سنوات بعدی

17)تولید حداقل یک داروی گیاهی مرتبط با بیماریهای شایع استان در سال چهارم فعالیت پژوهشکده بصورت آزمایشگاهی و افزایش پلکانی 1 در سنوات بعدی

18)ثبت حداقل یک مالکیت معنوی در سال سوم و افزایش پلکانی 1 در سنوات بعدی

 1. ثبت حداقل یک پتنت محصول تولیدی در سال چهارم فعالیت پژوهشکده با افزایش پلکانی 5/0 در سنوات بعدی

20)برگزاری حداقل دو استارتاپ از سوی پژوهشکده در سال دوم فعالیت در زمینه های فنآوری مرتبط با افزایش پلکانی 2 در سنوات بعدی

21)اخذ حداقل یک میلیارد ریال گرنت از منابع داخل استان در سال دوم فعالیت در راستای فعالیت های پژوهشکده

 1. اخذ حداقل 10 میلیارد ریال گرنت از منابع ملی در سال دوم فعالیت در راستای فعالیت های پژوهشکده

 

تنظیمات قالب