پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

آدرس پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی در مقالات و مستندات فارسی:

پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی،دانشگاه علوم پزشکی ارومیه،ارومیه،ایران

 

 

 

آدرس پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی در مقالات و مستندات انگلیسی:

 Cellular and Molecular Medicine Research Institute, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran

تنظیمات قالب