پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای هیئت علمی پژوهشی مرکزتحقیقات سلولی و مولکولی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

1

دکتر رضا جعفری

استادیار

2

دکتر مرتضی باقری

استادیار

3

دکتر عباس جعفری

استادیار

4

 دکتر وحید شفیعی ایران نژاد

استادیار

5

دکتر لقا انصاری

استادیار

6

دکتر طوبی حلاج

استادیار

7

دکتر فاطمه منصوری

استادیار

 

 

 

 

                                                        اعضای هیآت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

1

 دکتر زهرا نیکنام

استادیار

 

 

 

                                                      اعضای هیآت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات سالید تومور

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

1

دکتر مریم مجیدی نیا

استادیار

2

دکتر علی اکبری

استادیار

3

دکتر جعفر رضایی

استادیار 

تنظیمات قالب