پژوهشکده پزشکی، سلولی و مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سالید تومور


نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دکتر نصرالله جباری

استاد

دکتر علی عیشی اسکوئی

استاد

دکتر فاطمه خردمند

استاد

دکتر فریبا عباسی

دانشیار

دکتر زکیه رستم زاده

دانشیار

دکتر هاله آیت اللهی

دانشیار

 

اعضای هیآت علمی آموزشی مرکز تحقیقات نوروفیزیولوژی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

فیروز قادری پاکدل

دانشیار

شیوا روشن میلانی

استاد

باقر پورحیدر

دانشیار

احد قضاوی

دانشیار

لیلا چوداری

استادیار

غلامحسین فرجاه

استاد

آرش موسی الرضائی اقدم

استادیار

رویا نادری ساعتلو

استادیار

 

اعضای هیآت علمی آموزشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

دکتر مرتضی متذکر

دانشیار

دکترصابر قلیزاده

استاد

دکتر یوسف رسمی

استاد

دکتر شهرام خادم وطن

استاد

دکتر کامبیز دیبا

دانشیار

دکتر صابر یوسفی

دانشیار

دکتر فاطمه خردمند

استاد

دکتر جواد رسولی

استادیار

دکتر عادل محمدزاده

استادیار

 

 

 
تنظیمات قالب