English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

 

این کانون با هدف ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیت های ژورنالیزم دانشگاهی ایجاد شده است، واهم فعالیت های آن به شرح ذیل می باشد

 

انجام دوره های آموزشی، دوره های کوتاه مدت، کارگاه ها و ...

  • برگزاری کارگاه های ژورنالیزم دوره ای برای ذینعان داخل و خارج از دانشگاه
  • برگزاری دوره های کوتاه مدت برای سفرهای خارج از کشور جهت شرکت در کنگره ها و همایش های بین المللی
  • برگزاری کارگاه های مربوط به مقاله نویسی در سطوح مختلفبرای ذینفعان داخل و خارج از دانشگاه
  • برگزاری دوره های آموزشی تحلیل و داوری مقالات در مجلات داخلو خارج از کشور
  • برگزاری دوره های شیوه داوری اخذ مجلات خارجی
  • برگزاری دوره های آموزشی تدوین گری مقالات خارجی
  • برگزاری دوره های آموزشی تحلیل محتوایی نشر دانشگاه
  • برگزاری کارگاه های شیوه ارائه مطالب در مجامع علمی و دانشگاه