English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ١٥ اسفند ١٣٩٩

 

"بسمه تعالی"

کانون ژورنالیزم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

 

کانون ژورنالیزم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه با محوریت افزایش تولیدات علمی دانشگاه و افزایش توانمندی محقیقین دانشگاه در زمینه تسهیل در نگارش، اجرا و انجام تمامی نیازهای انتشار مطالب علمی در دانشگاه ایجاد گردیده است

رسالت کانون:

به عنوان کانون ژورنالیزم وابسته به دانشگاه به دنبال ایجاد شرایط مناسب و ارائه خدمات ارتقا یافته به ساختار معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ذیل پژوهشکده پزشکی سلولی و مولکولی تشکیل گردیده است. این کانون مصمم است اهداف عالیه معاونت مذکور در ارزشیابی سالانه و ارتقای جایگاه دانشگاه در میان سایر دانشگاه های هم تیپ خود را تامین نموده و نمادی از سازوکارهای نوآورانه دانشگاه در حیطه های علمی و پژوهشی باشد.


اهداف کانون:

n      ایجاد زمینه ای رشد ژورنالیزم در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

n      افزایش کیفیت و نظارت برحسن نگارش مطالب علمی در دانشگاه

n      تولید کارگروه های تخصصی ژورنالیزم دانشگاهی در راستای انتشار مقالات با قدت انتشار بالا در مجلات معتیر

n      ایجاد زمینه های رشد یرای گروه های مختلف دانشگاه در جهت تربیت نیروهای توانمند وشاخص

n      ایجاد زمینه تبدیل داده های دانشگاهی به تولیدات علمی قابل انتشار

n      توجه به نیاز محققان دانشگاه با حجم تکالیف غیر پژوهشی

n      افزایش تولیدات علمی دانشگاه به ویژه مقالات پژوهشی

n      افزایش نظارت بر تولیدات علمی دانشگاه از جنبه های مختلف

n      ایجاد توانمندی بالقوه و بالفعل در مجموعه محققین دانشگاه در راستای تولیدات علمی

n      تجمیع فعلان عرصه ژورنالیزم برای اتنشارات دانشگاهی با کیفیت روز افزون

n      ارائه کارگاه های تخصصی برای بهبود شرایط برای فعالیت های پژوهشی هدفمند

n      تامین نیرو های توانمند مورد نیاز در ساختار های محیطی با فعالیت های پژوهشی

n      ایجاد زمینه فعالیت های انتفاعی نظارت مند در راستای ژورنالیزم

 

 

کمیته های کانون:

n      کمیته تفکر انتقادی، اتاق فکر و ایجاد موضوعات قابل تحقیق ازتمامی داده های موجود در داخل و خارج از دانشگاه

n      کمیته تدوین طرح پیشنهادی براساس شواهد و مستندات علمی

n      کمیته طراحی مقالات فناوری، زیستی، پزشکی و رشته های وابسته

n      کمیته نگارش مقالات تحقیقی اصیل، مقالات مروری، مقالات تحلیلی و انواع دیگر

n      کمیته طراحی و تحلیلی آماری

n      کمیته نگارش موازین اخلاقی در انواع تولیدات ژورنالیزم

n      کمیته خدمات جنبی و پیش بینی نشده